/Files/images/zagolovki/uzori/120566208.gif/Files/images/zagolovki/uzori/nadpisi/50ab45c358.gif

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об’єднання класних керівників. Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньо шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

1. Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 • координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • список членів методичного об'єднання;
 • річний план роботи методичного об'єднання;
 • протоколи засідань методичного об'єднання.

Сучасна школа знаходиться в стані реформування. Основною метою сучасної освіти є виховання активної, творчої особистості, що може взяти на себе відповідальність за своє благополуччя та за благополуччя суспільства в цілому.
Але в жодному навчальному закладі нашої країни дитина, що має негаразди із самопочуттям на фізичному чи соціальному плані, не в змозі досягти будь-яких вершин в освіті.
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я - це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». В Україні Конституцією визначено, що життя і здоров’я дитини - це найвища цінність. Але ми – вчителі не маємо можливості чітко визначити стан здоров’я дитини. І лише спостереження вчителя за поведінкою учнів дають змогу зробити висновок: чи в змозі дитина плідно працювати на уроці. Сучасна дитина у віці від 6 до 16 років більшу частину світового дня проводить в навчальному закладі. Спочатку – на уроках, а потім – в ГПД або на годинах додаткової освіти. Достатньо відомо, що стан здоров’я школяра напряму залежить від стану психолого – педагогічного простору закладу освіти.
Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників: "Формування творчої особистості засобами орієнтації
на здоровий спосіб життя ".
Зміст виховної системи школи спрямовується на виховання соціально активної особистості, тому особлива увага приділяється превентивному вихованню учнівської молоді. Основними завданнями в 2011-2012 навчальному році було формування в учнів активної соціальної позиції, нетерпимого ставлення до проявів девіантної поведінки та аморальних вчинків, забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.
Головну увагу педагогічний колектив школи в 2011-2012 навчальному році звертав на підвищення рівня валеологізації навчально-виховного процесу. Серед учнів проводиться просвітницька робота щодо здорового способу життя у рамках програми "Рівний – рівному ”, організовано тренінги з пропаганди здорового способу життя та підготовки підлітків для подальшої роботи в учнівському середовищі.
Значна робота з організації превентивного виховання проводиться у позаурочний час класними керівниками і керівниками предметних гуртків. До планів роботи включені тижні "Пропаганда знань про СНІД”, "Здоровий спосіб життя ”, "Основи безпеки життєдіяльності ”, інструктажі з техніки безпечної поведінки учнів. Під керівництвом Дудки В.М. діє Рада соціального захисту дитини та профілактики правопорушень.
Класні керівники, педагоги школи в 2011-2012 навчальному році активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні свята, тематичні класні газети, консультації, години спілкування.
В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: проектні майстерні, презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри, реалізуються цільові програми. На класних годинах виконуються рекомендації з технології саморозвитку.
Класні керівники знаходяться у постійному творчому пошуку, створюються розробки класних годин за тематикою "Школи здоров’я ”.


45.jpg
/Files/images/zagolovki/2e9209a45c14b3872ca1b898d4cf75a8.gif

Повернутися на головну сторінку

Кiлькiсть переглядiв: 24

Коментарi