/Files/images/vihovna_robota/samovryaduvannya/301882b93b.gif

Пояснювальна записка

Особливо важливим періодом у процесі соціалізації є підлітковий вік. Це початок формування вже відносно самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи понять, суджень про навколишній світ та про себе і своє місце у світі.

Здатність і готовність виступити в ролі активного і свідомого члена суспільства може бути розвинута в особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемної ситуації, особливо на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це, насамперед, вирішення певних проблем громади, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні, яке вирішує такі завдання: стимулювання інтересу учнів до навчання, трудової і громадської діяльності; створення конкретних умов і ситуацій для виявлення і розвитку здібностей учнів, для виховання суспільно значущих розумових, вольових та моральних якостей особистості, яка формується, побудови її життєвих планів і перспектив.

Таким чином, виховання життєздатного покоління, становлення молоді як творчої сили суспільства неможливе без її практичної самодіяльності, самостійності, самоврядування, без розвитку лідерства.

Організація роботи учнівського самоврядування може здійснюватись завдяки різноманітним формам соціально – педагогічної роботи, зокрема шляхом реалізації запропонованої програми.

Актуальність програми викликана необхідністю організації життєдіяльності учнівського колективу, заохочення учнів до навчання та участі у громадському житті навчального закладу.

Головна мета програми – формування досвіду громадянської поведінки учнів шляхом залучення їх до справ і турбот навчального закладу, до реальної участі в державотворенні, шляхом сприяння розвиткові учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування – це процес організації учнями життєдіяльності свого колективу навчального загальноосвітнього закладу. Орган учнівського самоврядування має свій статут, програму і план роботи.

Функції учнівського самоврядування у загальноосвітній школі:

- Організація життєдіяльності колективу навчального закладу.

- Захист прав та інтересів дітей.

- Контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля дітей.

- Ініціювання, розробка і втілення проектів, направлених на поліпшення навчально-виховного процесу.

- Участь у розробці планів навчально-виховної роботи закладу.

- Участь у проведенні педагогічних рад з питань організації життєдіяльності колективу, внесення від імені дитячого колективу пропозицій та ідей.

- Заохочення учнів до навчання та участі у громадському житті школи.

- Організація допомоги невстигаючим учням.

- Підтримка та захист інтересів творчо обдарованих дітей.

- Пошук шляхів налагоджування стосунків між учнями, батьками, педагогами,адміністрацією школи.

- Участь у благоустрої школи.

- Підготовка та проведення тематичних заходів.

- Проведення соціологічних опитувань з проблем життєдіяльності колективу.

- Організація роботи з молодшими школярами.

- Організація самообслуговування: контроль за порядком під час чергування класів по школі та під час проведення масових заходів.

- Організація роботи шкільного прес-центру.

- Організація дозвілля дітей.

- Контроль щодо питань виконання планових заходів , дотримання Статуту навчального закладу та органу самоврядування, положень, пам’яток.

- Проведення роботи з питань визначення найактивніших членів колективу, їх стимулювання та відзначення.

/Files/images/vihovna_robota/samovryaduvannya/OE_03B7932A44E042F0941E626B65BD413A.gif

Повернутися на головну сторінку

Кiлькiсть переглядiв: 11

Коментарi