/Files/images/vihovna_robota/samovryaduvannya/e986ea45aa.gif

Прийнято на звітно – виборчій конференції учнівської республіки «Шкільна родина» протокол № 2 від «12» травня 2013року

Розділ І.

1. Загальні засади

1. Вищим органом влади учнівського самоврядування є учнівська конференція.

2. Вона проводяться не рідше 2-х разів протягом навчального року.

2. Повноваження учнівської конференції

3. Затверджують звіти Президента Парламенту і міністрів міністерств шкільного Парламенту.

4. Затверджують кількісний і персональний склад шкільного Парламенту.

5. Приймають рішення, які стосуються діяльності шкільного Парламенту, які є обов’язковими для виконання.

6. Приймають рішення, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер. Рішення вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів учнівської конференції.

7. На період між учнівською конференцією керівництво школою здійснюється шкільним Парламентом. Повноваження учнівської конференції визначаються Законом учнівської республіки «Шкільна родина» «Про учнівську конференцію».

Розділ ІІ. Шкільний парламент

8. Шкільний парламент – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, задоволення потреб та інтересів учнів.

9. Шкільний Парламент обирається учнівською конференцією на навчальний рік .

1. Структура парламенту

10. Шкільний парламент складається з 13 членів: по 2-є з V-ІХ класів.

11. З його членів на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням обираються його Президент та віце - президенти , а також міністри міністерств. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

12. Парламент включає в себе такі міністерства:

Міністерство освіти

 • веде облік відвідування;
 • здійснює контроль за виконанням режиму дня;
 • організовує взаємодію в навчанні;
 • здійснює підготовку і проведення олімпіад, конкурсів ,знавців, ерудитів, предметних вечорів

Міністерство дисципліни і порядку

 • організовує самообслуговування;
 • контролює прибирання класів, благоустрій шкільної території;
 • забезпечує участь школярів у дрібному ремонті;
 • веде облік санітарного стану класів і кабінетів;
 • сприяє вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки учнів з школі і за її межами;
 • виконання всіма школярами Правил для учнів; виконання правил внутрішнього розпорядку школи, єдиних педагогічних вимог;
 • контролює зовнішній вигляд учнів;
 • веде пропаганду по боротьбі з курінням і алкоголізмом;
 • проводить роботу з учнями, які порушують дисципліну;
 • приймає участь в обговоренні характеристик випускників школи.

Міністерство милосердя

 • здійснює благодійну діяльність, що сприяє розвитку людинолюбства, співчуття до труднощів і турбот інших людей;
 • допомога пристарілим, інвалідам, ветеранам, одиноким;
 • стимулює моральну повноцінність ровесників-дітей інвалідів, залучає їх до своїх колективних справ.

Міністерство культури і відпочинку

 • здійснює оформлення школи:
 • сприяє створенню гуртків, клубів, студій, творчих об'єднань естетичного циклу;
 • організовує вечори відпочинку, дозвілля на перервах.

Міністерство охорони здоров’я та спорту

 • організовує спортивні змагання, шкільні олімпіади, туристичні походи, змагання;
 • організовує роботу спортивних секцій в школі;
 • організовує систему тренувань по підготовці козацьких турнірів;
 • слідкує за збереженням спортивного інвентарю.

Міністерствоінформації

 • випускає газети, які інформують учнів та вчителів школи про життя в школі
 • випускаються газети приурочені знаменним датам у школі та в країні;
 • висвітлює рейди - перевірки;
 • допомагає оформляти актовий зал до різних концертів та вечорів.

13. Президент і віце - президенти не є членами міністерств. Кожне міністерство має по 4 члени: міністра і заступники, 2 члени.

3. Повноваження членів

13. Президент здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу комісій, проводить лінійки і засідання шкільного парламенту.

14. Віце – президенти здійснюють роботу щодо активізації діяльності комісій, контролює виконання рішень шкільного Парламенту, є керівником шкільного агентства, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності Президента виконує його обов’язки.

15. Міністр міністерства звітується не рідше 1 разу в місяць на лінійці. Систематично проводить роботу і подає Віце - президентам інформацію про хід виконання. Здійснюють облік і контроль діяльності міністерств у спеціальних зошитах. Планує щоденну (щотижневу) роботу міністерств.

16. Обов’язки кожного члена Парламенту включають у себе основні положення Статуту школи.

Розділ ІІІ. Форми роботи

17. Засідання Парламенту проводиться згідно плану, кожного вівторка. Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи Парламенту.

18. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, Парламент або міністерства засідають частіше. Рішення Парламенту або міністерств заслуховуються на лінійці.

19. Загальна шкільна лінійка проходить 1 раз у тиждень і є формою роботи школи, на якій:

 • звітують чергові класи;
 • звітують міністри міністерств;повідомляється план роботи школи на наступний тиждень;
 • приймаються рішення щодо конкретних вчинків, застосовуються методи заохочення і покарання;
 • підводиться підсумок справ, які відбуваються в школі за тиждень.

Розділ ІV. Облік роботи

20. Парламент та міністерства проводять з учнями роботу, використовуючи колективні та індивідуальні форми.

21. Облік роботи міністерств проводиться згідно форми, а також висвітлюється в шкільній газеті.

22. Газети можуть випускатись і в класах з приводу інформації шкільного парламенту, що стосується його роботи.

23. Методи заохочення і покарання визначені Статутом школи.

24. До покарань вводяться шкільним Парламентом такі форми: зауваження членів шкільного Парламенту, розгляд питання міністерством, розгляд шкільним Парламентом і висвітлення у шкільній пресі, попередження на лінійці, повідомлення батьків в усній чи письмовій формі.

25. Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, подяка в письмовій формі, нагородження грамотою шкільного Парламенту, висвітлення у шкільній пресі.

26. Шкільний Парламент має право визначити найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний рік методом рейтингування після кожного півріччя у різних номінаціях. Нагородження проводить Президент на святі Останнього дзвоника.

Розділ V. Взаємодія Парламенту з іншими об’єднаннями і педагогічним колективом

27. Директор школи призначає з числа вчителів громадського радника Парламенту і консультантів міністерств, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем, активізують і спрямовують роботу.

28. Вчителі-консультанти є радниками, їх побажання можуть бути прийняті до уваги Парламентом і розглянуті на його засіданні.

29. Члени Парламенту доводять інформацію про його роботу в класах. Відповідальність за виконання рішення лягає на конкретного виконавця, контроль залишається за старостою. Староста підзвітний Парламенту.

30. Парламент сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій і рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами у школі, активізують їх роботу, сприяють поширенню інформації про них.

Розділ VІ.

1. Вибори

31. Кандидати у члени шкільного Парламенту обираються на класних зборах шляхом відкритого (чи таємного) голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі.

32. Президента, віце - президентів, міністрів міністерств обирають на організаційному засіданні Парламенту простою більшістю голосів на альтернативній основі.

33. Президент може мати план діяльності у випадку його обрання.

2. Позбавлення членства у шкільному Парламенті

34. Позбавлення членства у Парламенті передбачено у випадку несистематичного виконання членом Парламенту своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів щодо покращення своєї роботи.

35. У випадку, коли член Парламенту порушує правила учнів і не реагує на зауваження.

36. У разі переїзду в інше місто чи переходу на навчання до іншої школи.

37. Учні повинні обрати нового члена Парламенту не пізніше 1 місяця з часу виключення попереднього. До цього часу староста суміщає свої обов’язки із членством у Парламенті.

Розділ VІІ. Класні збори

38. Класні збори є найвищим виконавчим органом класу, який збирається в міру потреби, але не рідше 1 разу в місяць.

39. На зборах розглядаються питання, які стосуються життя класу: планування роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення діяльності класу (звіти старост), шляхи покращення роботи та інше.

40. На збори можуть запрошуватися батьки, вчителі - предметники, інші члени шкільного Парламенту (президент, віце - президент).

41. Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні бути розглянуті на засіданні Парламенту. Про прийняті рішення щодо таких пропозицій повідомляється на лінійці.

42. Головою зборів є прем`єр - міністр класу.

Розділ VІІ. Шляхи активізації роботи шкільного Парламенту

43. Створення "Школи молодого лідера”.

44. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування.

45. Включення в перелік питань засідань Парламенту теоретичних законів, які дають змогу активізувати діяльність органу учнівського самоврядування.

46. Нестандартні підходи і форми роботи.

/Files/images/vihovna_robota/samovryaduvannya/OE_03B7932A44E042F0941E626B65BD413A.gif

Повернутися на головну сторінку

Кiлькiсть переглядiв: 24

Коментарi